V rámci naší výstavby realizujeme i podzemní práce prováděné hornickým způsobem „ražbu štol“. Pro zajištění štol využíváme ocelové důlní K-výztuže a to u štol lichoběžníkových. U podkovitých štol využíváme rámů z ploché oceli „pražské rámy“, které jsou preferovány na území Hl. m. Prahy.

Štoly jsou následně využívány pro pokládku inženýrských sítí, kolektory, havarijní opravy, případně využity dle požadavků investora