Realizujeme novostavby, rekonstrukce, přeložky kanalizačních řadů a přípojek ze všech dostupných materiálů (kamenina, beton, PVC, sklolaminát). Práce provádíme jak v otevřených pažených rýhách, tak hornickým způsobem. Naší specializací jsou zděné stoky a další specifické objekty na stokové síti (atypické šachty, spojné a oddělovací komory, spadiště, shybky atd.) z kanalizačních nebo čedičových cihel.

Provádíme kamerové zkoušky a prohlídky domovních přípojek včetně písemných protokolů a videozáznamů.

  • gravitační splaškové a dešťové stoky včetně domovních přípojek a uličních vpustí
  • tlakové kanalizace včetně přípojek, čerpacích a uklidňovacích šachet
  • zděné stoky, šachty, komory
  • rozvody vnitřní kanalizace, zpětné klapky atd.
  • kamerové inspekce kanalizačních přípojek