Naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti s realizací speciálních prací a disponujeme veškerým potřebným materiálem pro provádění injektážních prací souvisejících s rekonstrukcemi kanalizačních staveb.

Vyplňové nízkotlaké injektáže na bázi cementových hmot, které slouží k zaplňování dutin v hornickém prostředí a to jak v přirozeném, tak umělém. Jako jsou výplně podzemních prostor, okolí kanalizačních stok či vyplnění nadvýrobu štol.

Chemické injektáže na bázi PUR pryskyřic k dotěsňování trhlin betonových a zděných konstrukcí. Případně „clonových“ injektáží k plošnému dotěsnění konstrukcí.

Dále provádíme sanace betonových konstrukcí.