Provádíme práce na požadavek investora. Případně navazující práce k našim realizacím.

  • geodetické zaměření
  • vytyčení sítí
  • projekční činnost včetně zajištění dokumentace
  • předávací dokumentace