Zajišťujeme odvoz a ekologickou likvidaci stavebních odpadů. Dále zajistíme přesuny stavebních materiálů a jejich složení (podsyp, obsyp, zásyp).

Disponujeme kontejnery pro odvoz a svoz odpadu, které přistavíme na předem smluvené místo a následně odvezeme dle Vaší potřeby.